HİZMETLERİMİZ

 • ORTAK SAĞLIK
  GÜVENLİK BİRİMİ

 • İLK YARDIM
  EĞİTİM MERKEZİ

 • MOBİL SAĞLIK
  HİZMETLERİ

 • EĞİTİM
  HİZMETLERİ

ÇORLU İŞ GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 3 f bendinde İş Güvenliği Uzmanı;
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı maddenin s bendinde ise “Teknik Eleman” tanımına açıklık getirilmiş ve teknik elemanin tanımı şöyle yapılmıştır;
Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları İş Güvenliği Nedir sorusuna net bir yanıt vermek istersek;
“İşyeri sınırları dahilindeki tehlike kaynaklarının belirlenmesi, sonrasında bu tehlike kaynaklarının giderilmesi veya risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, çalışanların eğitilmesi ve iş güvenliği kavramının işletme kültürüne sokulması” doğru bir cevap olacaktır.
Güvenli bir iş ortamını sağlamak ve sürdürmek de İş Güveliği Uzmanın bir numaralı görevidir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz

ONLİNE HİZMETLER