İş yerlerinde bulunan çalışma ortamları, olası risk durumları için değerlendirmeden geçirilir. Ekipman, çevre şartları ve varsa kullanılan kimyasal maddeleri acil durumlar için gözden geçirilir. Değerlendirilen potansiyel tehlike ve riskler maddeler halinde çıkarılır; amaç olası riskler için tedbirler almaktır.

Çalışma çevresi ve çalışanları etkisi altına alma ihtimali olan tüm acil durumları belirlemeye yardımcı olan risk analiz raporu, ana ve alt süreçlerde yapılan çalışma ve buna bağlı ortaya çıkacak potansiyel tehlikeleri işverenin görmesini sağlar.

Olası olumsuz etkilerden etkilenmemek ve tedbir almak için yapılan ölçüm ve değerlendirmelerden sonra hazırlanan risk analizi raporu imza karşılığında işyerine teslim edilir. Bu raporda aşağıdaki adımlara yer verilir:

  1. Tehlikelerin Belirlenmesi
  2. Tehlikelerin Değerlendirilmesi
  3. Risklerin Derecelendirmesi ve Alınacak Önlemlere Karar Verilmesi
  4. Bulguların Kayıt Altına Alınması ve Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
  5. Denetim, İzleme, Gözden Geçirme ve Gerekli Hallerde İyileştirme