Genel İlkyardım Bilgileri

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımın ABC si nedir?

Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Yaşam Bulguları İle İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir?
 • Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi
 • Solunum Değerlendirilmesi
 • Kan Basıncının Değerlendirilmesi
 • Nabız Değerlendirilmesi
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir
 • Vücut Isısının Değerlendirilmesi
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir
 • Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir

Temel Yaşam Desteği

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel Yasam Desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Çocuklarda (1-8 Yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması
 • Bebeklerde (0-1 Yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Bilinci verinde tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası (Karına baskı uygulama) nasıl uygulanır?
 • Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır?

Kanamalarda İlkyardım

 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?
 • Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?
 • Boğucu Sargı (turnike) uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
 • Boğucu sargı (TURNİKE) uygulama tekniği

Uzuv Kopması Durumunda İlkyardım Uygulama Tekniği

 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?
 • Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilkyardım.
 • Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?

Yaralanmalarda İlkyardım

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yanık, Sıcak Çarpması Ve Donmada İlkyardım

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
 • Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri neler olabilir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulma belirtileri nelerdir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

 • Bilinç bozukluğu/ bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu (varı yüzükoyun-yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinin belirtileri nelerdir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Zehirlenmelerde İlkyardım

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?
 • Şofben Kazalarında İlkyardım
 • Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir
 • Karbon monoksit Zehirlenmesinde İlkyardım

Hayvan Isırmalarında İlkyardım

 • Kedi- köpek gibi hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Boğulmalarda İlkyardım

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

Hasta/ Yaralı Tasıma Teknikleri

 • Hasta/varalı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Araç İçindeki Yaralıyı (Rentek) Taşıma Yöntemi

 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile tasıma teknikleri nelerdir