5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitim Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

  1. a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  2. b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  3. c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

  1. d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

Hijyen Eğitimleri 8 saatten az olamaz.