6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.

Yangın eğitimlerimiz 4 saatlik teorik, 1 saatlik uygulama olmak üzere 5 saattir. Eğitim sonunda Yangın Eğitim Sertifikası verilir

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Acil müdahale ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  • Acil durum planında görevli yangına müdahalede bulunacak personele yangının yapısını, yangına neden olan faktörleri ve ilerleyişini anlatmak
  • Yangının meydana geldiği anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.
  • İş yerindeki imalat prosesinde yanmaya, parlamaya ya da patlamaya sebebiyet verebilecek maddelerin kullanımı aşamalarında ortaya çıkabilecek yangın risklerini en aza indirgemek ve Yangın esnasında fazla olabilecek tahribatın önüne geçebilmek için davranış biçimlerini göstermek