Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır. Eğitim konuları işletme faaliyetlerine göre çeşitlilik gösterir;

  • Enerji Sektöründe Yüksekte Çalışma Eğitimi
  • Fabrika ve Üretim Tesislerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
  • İnşaat Sektöründe Yüksekte Çalışma Eğitimi
  • Rüzgâr Türbinlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
  • Telekom Sektöründe Yüksekte Çalışma Eğitim
  • Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi
  • İple Erişim Eğitimleri
  • Genel Katılıma Açık Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma eğitim Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitime katılan çalışanlara, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.