acil durum planı
ACİL DURUM PLANI NEDİR

Tüm işletmeler, muhtemel acil durumlar için değerlendirilir ve buna bağlı olarak çeşitli eğitim ve tatbikatları yerine getirir. İş yerinde varsa kullanılan kimyasal maddeler, çevre şartları, iş yerinin fiziki yapısı ve iş ekipmanı göz önünde bulundurularak tüm olası acil durumlar değerlendirilir. Olası durumda etkilenebilecek olan tüm çalışanlar, çalışma çevresi ve ekipman için tedbirler alınır.

Acil durumların çalışan ve iş yeri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri devre dışı bırakmak için ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. Çalışanlara bu konularda eğitim verilir. Eğitimler genel olarak ilkyardım, koruma, kurtarma, söndürme gibi konularda çalışan uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Tüm bu acil durum tatbikatlarını uygulama ve olası tüm durumlara hazır olmak için Acil Durum Planı hazırlanır. Eğitim ve tatbikatlardan elde edilen sonuçlar ise risk analizi çerçevesinde değerlendirilir; gerekli ekipmanın temin edilmesini sağlar.