İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Trakya Bölgesi’nin en büyük ilçesi konumundaki Çorlu’da öncelikli önemde olan iş güvenliği ve iş sağlığı, ülkemiz için de önemli konular arasındadır. İşletmelerde meydana gelme ihtimali olan kazalar, yaralanmalar, uzuv kaybı gibi olumsuz olaylara karşı sağlık ve güvenlik birimleri ile çalışılır.

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını uygulama ve bu uygulama sırasında kurum ve kuruluşlara etkin çözümler üreten platformlar bu alanda işverene destek olmak üzere çalışır. Yalnızca hedefe ulaşmak için bir yol gösterici olarak değil; aynı zamanda birlikte hareket edilen bir rehber niteliği taşıyan MegaTek OSGB, Çorlu iş güvenliği alanında yetkilendirilmiş olan ilk firmaların başında gelir.

İş güvenliği uzmanları ile OSGB Çorlu bölgesinde hizmet veren MegaTek OSGB, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve sürdürmek için her gün aynı istekle, OSGB alanındaki tüm gelişmeleri takip ederek çalışmaya devam etmektedir.