Çalışma ortamı içinde meydana gelebilecek patlayıcı ortamların tehlikelerden korunması için hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik bir önlem niteliğindedir. 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan madde, işverenin tüm tehlikeleri değerlendirmesi gerektiğini vurgular.

 

Patlamaya neden olabilecek ortam ve maddeleri değerlendirerek hazırlanması gereken doküman, ortam oluşmasını önlemek ve olası risklerin önüne geçmek için raporlanır. Çalışanlar üzerinde olası olumsuz etkilerin önüne geçen doküman iş yeri güvenliğini sağlama konusunda öncelikli öneme sahiptir. Patlama ihtimali olan yer, ortam ve durumların gözden geçirildiği hazırlık döneminde, çalışanlar ve çalışma ortamlarının tüm olası zararlardan korunduğundan emin olunması gereklidir.

 

Kullanılan tüm ekipmanın güvenlik ve sağlık açısından çalışan ve iş yeri güvenliği için tüm şartlara uygun olduğunun kontrol edilmesini zorunlu kılan Patlamadan Korunma Dokümanı patlamalarla ilgili risk değerlendirmesi yapılmasını sağlar.